PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  MARTIN VOCI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr. 00-2016-544, datë 31.03.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 10-2015-10 (1), datë 12.01.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës; nr. (71008-00088) 66, datë 01.03.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  44
Data:  06.02.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 44 Date: 06.02.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.