PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA ALB-ITALIA CONSTRUZIONI SH.P.K.
Subjekti i Interesuar:  HALIL XHEÇI
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 00-2018-353(27), datë 05.04.2018 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  38
Data:  29.01.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 38 Date: 29.01.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.