PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHKËNDI (MBORJA) SELENICA, TARAS BEGEJA, BUJAR BEGEJA, GENTIAN SAKO, DRITAN SAKO, ZANA SELENICA, ELIRA SELENICA, HELIDON SELENICA, ELIANA BOBOCI (SELENICA)
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I SHQIPËRISË
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut i nenit 18 të ligjit nr. 133/2015 Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  37
Data:  29.01.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 37 Date: 29.01.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.