PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  OSMAN BASHA
Subjekti i Interesuar:  AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË
Objekti:  Rishikimi i vendimit nr.34, datë 26.12.2019 të Gjykatës Kushtetuese.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  52
Data:  18.02.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 52 Date: 18.02.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.