PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BLERINA HOXHA
Subjekti i Interesuar:  FATJON HOXHA, ROZETA HOXHA
Objekti:  1. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 450/1, datë 13.02.2019 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi), si dhe rivendosja e së drejtës së shkelur, duke hequr masën e pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr. 10749, datë 15.12.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 2. Dëmshpërblimi në masën dyqind mijë lekë për cenimin e të drejtave me pasoja negative të drejtpërdrejta dhe reale.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  53
Data:  05.03.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 53 Date: 05.03.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.