PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  HYSEN NEZIRI
Subjekti i Interesuar:  QENDRA SPITALORE XHAFER KONGOLI, ELBASAN
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr. 19, datë 14.01.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës; nr. 1337, datë 14.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr. 00-2018-430, datë 17.04.2018 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  55
Data:  05.03.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 55 Date: 05.03.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.