PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  XHELAL HOXHA
Subjekti i Interesuar:  AGIM TELITI
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.2660, datë 21.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  56
Data:  22.04.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 56 Date: 22.04.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.