PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SABRI HOXHA
Subjekti i Interesuar:  INSTITUTI I MJEKËSISË LIGJORE
Objekti:  Rishikimi i vendimit nr. 35, datë 29.01.2020 të Gjykatës Kushtetuese.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  61
Data:  29.04.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 61 Date: 29.04.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.