PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GJYKATA E APELIT KORÇË
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i pikave 1 dhe 3 të nenit 453 të Kodit të Procedurës Penale.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  63
Data:  29.04.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 63 Date: 29.04.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.