PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  HARUN VEIZAJ
Subjekti i Interesuar:  DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE, VLORË
Objekti:  Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr. 312, datë 11.03.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  66
Data:  19.05.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 66 Date: 19.05.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.