PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ALEKSANDËR MEKSI, DHURATA MEKSI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 3859, datë 07.11.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  68
Data:  20.05.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 68 Date: 20.05.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.