PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  MARJAN RROKU
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i ligjit nr. 5/2020 Për dhënie amnistie si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  74
Data:  03.07.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 74 Date: 03.07.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.