PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  EMILJANO SHULLAZI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 125, datë 06.03.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor Mbi gjyqtarët e caktuar në çështje gjyqësore të veçanta në ish- Gjykatat për Krime të Rënda, sot Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  77
Data:  15.07.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 77 Date: 15.07.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.