PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  HARIKLIA ZOTO
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr. 7/23, datë 21.09.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 50/180 akti, datë 22.01.2018 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; nr. 00-2018-369, datë 20.11.2018 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  98
Data:  16.11.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 98 Date: 16.11.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.