PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  PETRIT ALIAJ
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr. 1441, datë 14.07.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2013-198, datë 01.02.2013 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  99
Data:  16.11.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 99 Date: 16.11.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.