PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  AVOKATI I POPULLIT Erinda Ballanca, e paraqitur personalisht në gjykim. KOMITETI SHQIPTAR I HELSINKIT, përfaqësuar nga drejtorja ekzekutive, Erida Skëndaj.
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, përfaqësuar me autorizim nga Mimoza Arbi. KËSHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, përfaqësuar me autorizim nga Embro Ahmetaj dhe Julian Hodaj. PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, përfaqësuar me autorizim nga Bledar Dervishaj dhe Katrin Treska. PROKURORIA E PËRGJITHSHME E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, në mungesë. PROKURORIA E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR, në mungesë.
Objekti:  Shfuqizimi i nenit 131 të ligjit nr. 108/2014 Për Policinë e Shtetit, të ndryshuar, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pezullimi i zbatimit të nenit 131 të ligjit nr. 108/2014 Për Policinë e Shtetit, të ndryshuar.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  30
Data:  05.07.2021
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 30 Date: 05.07.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.