PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ALKET CAKANI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 57, datë 09.06.2017 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda; nr. 65, datë 11.09.2017 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda; nr. 00-2023-1305, datë 27.07.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  42
Data:  06.03.2024
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 42 Date: 06.03.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.