PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BAFTJARE DERVISHI, SAIMIRA DERVISHI, BLERINA DERVISHI, përfaqësuar me avokate Etlanda Petritaj, me prokurë.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. (2725) 11-2013-5611, datë 27.11.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës; nr. 10-2015-1167/514, datë 18.05.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës; nr. 00-2023-3397, datë 13.09.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  44
Data:  08.03.2024
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 44 Date: 08.03.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.