| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftim për konkurrimin për pozicionin “Specialist/e i/e nivelit te larte i/e ruajtjes e sigurisë në Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirëmbajtjes

NJOFTIM

Ju bëjmë me dije se për konkurrimin për pozicionin “ Specialiste ie nivelit te larte i/e ruajtjes e sigurisë në Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirëmbajtjes, kategoria III-b, testimi me shkrim dhe intervista do të zhvillohet më datën 09.01.2019, ora 12.00, në mjediset e bibliotekës së Gjykatës Kushtetuese.

Merrni masa për të siguruar pjesëmarrjen.

Faleminderit për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin,

DREJTORIA EKONOMIKE DHE E BURIMEVE NJERËZORE

Datë, 04.01.2019 .

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.