Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftim për publikun

Në kuadër të rritjes së masave parandaluese dhe për arsye të situatës së përhapjes së infeksionit të shkaktuar  nga virusi Covid-19, Gjykata Kushtetuese njofton se duke nisur nga data 10.03.2020, shërbimi i pritjes së qytetarëve në ambientet e saj do të ndërpritet për një afat të pacaktuar.

Deri në një njoftim të dytë zyrtar nga Gjykata Kushtetuese, kërkesat, ankesat apo çdo dokument tjetër do të dorëzohet nëpërmjet shërbimit postar ose do të dërgohet nëpërmjet postës elektronike në adresën zyrtare të e-mail-it:  dgjd@gjk.gov.al

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.