| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftim për rezultatet e konkurrimit për pozicionin “Specialiste ie nivelit te larte i/e ruajtjes e sigurisë në Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirëmbajtjes-kategoria III-b

Rezultatet e konkurrimit për pozicionin “ Specialiste ie nivelit te larte i/e ruajtjes e sigurisë në Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirëmbajtjes -kategoria III-b mund t'i gjeni në dokumentin e mëposhtëm:

Rezultatet e konkurrimit 

Ju faleminderit për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin,

DREJTORIA EKONOMIKE DHE E BURIMEVE NJERËZORE

Datë, 11.01.2019

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.