| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Pjesmarrje ne veprimtari jashtë vendit për vitin 2018

Rezultate 1 - 1 / 1
31.01.2018
Hapja e vitit gjyqësor të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut u zhvillua në 26 janar 2018. Me ftesë të z. Guido Raimondi, Kryetar i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë i përbërë nga z. Bashkim Dedja, Kryetar i Gjykatës, z. Aleksandër Toma, drejtori i Kabinetit, dhe znj. Alma Çomo, drejtore e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë, mori pjesë në veprimtaritë e organizuara me këtë rast: në seminarin dhe në Seancën Solemne të Hapjes së Vitit Gjyqësor. Seminari i organizuar këtë vit kishte temën: “Autoriteti i gjyqësorit” dhe mblodhi kryetarë të gjykatave supreme dhe gjykatave kushtetuese të shteteve anëtare të Këshillit të Europës si dhe shumë personalitete të shquara të fushës së gjyqësorit.
Rezultate 1 - 1 / 1
 

© 2017 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.