| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Tabelat 1 dhe 2 te lisës së kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për pozicionin "Specialist i/e Marrëdhënieve me Publikun dhe Redaktimit Gjuhësor

LISTA E KANDIDATEVE QE KANE PARAQITUR KERKESE PER POZICIONIN "SPECIALIST I/E MARREDHENIEVE ME PBLIKUN DHE E REDAKTIMIT GJUHESOR"

Lista nr 1

Nr.
Emri dhe mbiemri i kandidates/tit
Profesioni
Vendi i punes, aktual
1
BLERINA KONESHA
Mesuese per gjuhe-letersi per shkollat e mesme
Pa pune.
2
Suada SHEHU
Juriste
Asistente avokate
 
 
LISTA E KANDIDATEVE QE KUALIFIKOHEN PER KONKURIMIN PER POZICIONIN "SPECIALIST I/E MARREDHENIEVE ME PUBLIKUN DHE E REDAKTIMIT GJUHESOR"

Lista nr 2

Nr.
Emri dhe mbiemri i kandidates/tit
Profesioni
Vendi i punes, aktual
1
NUK KA
 
 

 

 

DREJTORIA EKONOMIKE dhe e BURIMEVE NJEREZORE

Date, 21.05.2014.

 

© 2018 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.