PrintCloseRequest

Year:  2014
Request Date:  
Claimer:  Mr. ERJON SADIKAJ
Interested Subject:  GENERAL PROSECUTION
Object:  The repeal, as incompatible with the Constitution, of decision no.1473 dated 15 November 2012, of Supreme Court; of decision no.93, dated 05 July 2012, of Vlora Court of Appeal, and the remand of the case for re-examination to the Vlora Court of Appeal, by another judicial body.

Collegial Court Verdict

Number:  
Date:  
Decided:  
Session Date:          Time:  

Court Verdict

Number:  4
Date:  05.02.2014
Decided:  Accepted

Other

Categorization:  1.1.10. Inidividët, 1.3.1.2. Shumicë, 1.5.1.1. Kontroll konkret, 2.1.1.1. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe protokollet shtesë, 2.1.3.1. Vendime të mëparëshme të Gjykatës Kushtetuese, 3.5. Siguria juridike, 5.1.1.2. Procedurë penale, Item Description, Item Description, Item Description, Item Description
Entire Verdict:  Nr: 4 Date: 05.02.2014
© 2008 Constitutional Court of Republic of Albania. All rights reserved.