PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  EDMOND KASMI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 201/4 prot., datë 26.05.2021 të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Detyrimi i Inspektorit të Lartë të Drejtësisë të fillojë hetimin për anëtarin e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Pezullimi i tij nga detyra e anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas parashikimeve të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  105
Data:  16.09.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 105 Date: 16.09.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.