PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GJYKATA E APELIT VLORË
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i paragrafit të parë të nenit 241 të Kodit të Familjes, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  112
Data:  07.10.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 112 Date: 07.10.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.