PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  XHEVDET HASA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 2315, datë 16.07.2021 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë, vetëm për pjesën e vendimit që ka marrë formë të prerë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  128
Data:  02.11.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 128 Date: 02.11.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.