PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  AGRON A. LAMAJ
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 45, datë 08.01.2021 dhe nr. 45(1), datë 30.04.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  122
Data:  25.10.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 122 Date: 25.10.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.