PrintClose



Kërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KRYETARJA E GJYKATËS KUSHTETUESE, zonja Vitore Tusha.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Deklarimi i mbarimit të mandatit të anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, zotit Përparim Kalo.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  42
Data:  22.12.2021
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 42 Date: 22.12.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.