PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQATA LIDHJA KOMBËTARE E USHTARAKËVE ATDHETARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Rishikimi i vendimit nr. 123, datë 25.10.2021 të Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  37
Data:  30.03.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 37 Date: 30.03.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.