PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  STAVRI SEMANJAKU
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2020-968, datë 17.12.2020 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  46
Data:  12.04.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 46 Date: 12.04.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.