PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GENTIAN DURAKU
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 00-2021-826, datë 14.10.2021 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, nr. 125, datë 24.05.2021 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe dy vendimeve të ndërmjetme të datës 12.04.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, si të papajtueshme me Kushtetutën.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  49
Data:  29.04.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 49 Date: 29.04.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.