PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GJYKATA E POSAÇME E APELIT KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE KORRUPSIONIT
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i shprehjes duke i shtuar dënimit për veprën penale të kryer edhe pesë vjet burgim, të parashikuar në pikën 1 të nenit 334 të Kodit Penal, si i papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  42
Data:  05.04.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 42 Date: 05.04.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.