PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BUJAR MEMIA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i shprehjes ligjin Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese, të parashikuar në nenin 5, pika 3, të ligjit nr. 84/2016 Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  45
Data:  12.04.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 45 Date: 12.04.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.