PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GËZIM KARRULI
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 103, datë 01.10.2015 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; nr. 114, datë 25.11.2015 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr. 00-2021-504, datë 06.07.2021 të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  10
Data:  12.04.2022
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 10 Date: 12.04.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.