PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  FATOS PUSTINA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 241, datë 31.05.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i nenit 356, paragrafi i dytë, i Kodit të Procedurës Penale, për pjesën që nuk parashikon të drejtën e viktimës për të kërkuar marrjen e provave, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i nenit 422 të Kodit të Procedurës Penale, për pjesën që nuk parashikon të drejtën e viktimës për të ankimuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i nenit 27 të Kodit të Procedurës Penale, për pjesën që nuk parashikon të drejtën e viktimës për të ankimuar vendimin e drejtuesit të prokurorisë për refuzimin e përjashtimit të prokurorit të çështjes, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  58
Data:  23.05.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 58 Date: 23.05.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.