PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  VJOSA BODO (MUJO)
Subjekti i Interesuar:  KËSHILLI I EMËRIMEVE NË DREJTËSI PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË KUVENDI I SHQIPËRISË AVOKATI I POPULLIT
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 69, datë 10.08.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  26
Data:  27.10.2022
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 26 Date: 27.10.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.