PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ARDIT GEGA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 740, datë 22.02.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë; nr. 00-2022-1203 (239), datë 16.06.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  154
Data:  11.11.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 154 Date: 11.11.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.