PrintCloseKërkesa

Viti:  2002
Data e ardhjes:  
Kërkues:  JO MË PAK SE NJË E PESTA E DEPUTETËVE TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Interpretimi përfundimtar i nenit 77, pika 2, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Deklarimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 53/2022, datë 23.06.2022 të Kuvendit të Shqipërisë Për mosmiratimin e projektvendimit Për ngritjen e Komisionit Hetimor të Kuvendit Për verifikimin e mënyrës së zbatimit të ligjit nr. 55/2015 Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  141
Data:  28.10.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 141 Date: 28.10.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.