PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ABEDIN DERVISHI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 126, datë 26.07.2022; nr. 104, datë 21.09.2022 të Gjykatës së Apelit Tiranë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  46
Data:  28.02.2023
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 46 Date: 28.02.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.