PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA ELGAKOTI SH.P.K., përfaqësuar nga Bardhyl Ibra
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Sqarimi dhe interpretimi i vendimit nr. 125, datë 30.09.2022 të Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese duke bërë plotësimet e nevojshme ligjore, si dhe vlerësimi i kushtetutshmërisë së këtij vendimi sipas neneve 42 e 43 të Kushtetutës, vendimeve nr. 51, datë 30.11.2011 dhe nr. 63, datë 04.11.2016 të Gjykatës Kushtetuese, si dhe nr. 251, datë 20.11.2017 të Kolegjit të po kësaj gjykate.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  94
Data:  02.05.2023
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 94 Date: 02.05.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.