PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA AYEN AS ENERGY SH.A.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i ligjit nr. 98/2022, datë 22.12.2022 Për krijimin e kontributit të solidaritetit gjatë kohëzgjatjes së periudhës së krizës energjetike, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  178
Data:  18.07.2023
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 178 Date: 18.07.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.