PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ALEKSANDËR KUQJA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 25, datë 07.03.2016 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; nr. 50, datë 05.05.2016 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr. 00-2022-1150, datë 27.09.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  141
Data:  26.06.2023
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 141 Date: 26.06.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.