PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ALDO BARE (ALFRED SHKURTI)
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 17, datë 28.03.2011 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; nr. 54, datë 03.10.2011 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr. 24, datë 25.01.2012 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 49, datë 16.07.2012 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr. 00-2022-1738 (358), datë 22.12.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  176
Data:  14.07.2023
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 176 Date: 14.07.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.