PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA SIG SHIP SH.P.K.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2021-1432, datë 23.09.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  183
Data:  11.09.2023
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 183 Date: 11.09.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.