PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHYQIRI BALLA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 1257, datë 07.04.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.11115-01761-00-2014, datë 09.06.2022; nr. 00-2022-2081, datë 26.09.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Lënia në fuqi e vendimit nr. 625, datë 03.12.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër apo dërgimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, me tjetër trup gjykues.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  209
Data:  13.10.2023
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 209 Date: 13.10.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.