PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  HELIDON GJIKOKA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Saktësimi dhe plotësimi i vendimit nr.136, datë 21.06.2023 të Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  221
Data:  30.10.2023
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 221 Date: 30.10.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.