PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GJYKATA E LARTË, GJYKATA E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i nenit 377 të Kodit Civil, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  69
Data:  27.12.2023
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 69 Date: 27.12.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.