PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  FATBARDHA SALIAJ, përfaqësuar nga avokat Olgert Manelli, me prokurë.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-3076 (447), datë 12.07.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  6
Data:  18.01.2024
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 6 Date: 18.01.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.