PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  HANIFE HOXHA, ELDA JANLLARI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 1772 (13-2014-7507), datë 11.12.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan; nr. 10-2015-1613/706, datë 13.07.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës; nr. 00-2023-3359, datë 12.07.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kalimi i çështjes në seancë plenare.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  4
Data:  10.01.2024
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 4 Date: 10.01.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.